สมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 พระราชินีผู้อยู่ทุกกระแสธารโลกเทคโนโลยี

สำนักพระราชวังบักกิงแฮมแห่งอังกฤษ สมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 ผู้ครองบัลลังก์มานานถึง 70 ปี เสด็จสวรรคตแล้ว ด้วยพระชนมพรรษา 96 พรรษา

ตลอดการครองราชย์ของพระองค์ สามารถกล่าวได้ว่า ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ได้ผ่านยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกมานับครั้งไม่ถ้วน โดยเฉพาะโลกเทคโนโลยี ซึ่งหากลองย้อนกลับไปดูช่วงที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ แน่นอนว่าในสมัยนั้นเป็นยุคที่โลกยังไม่รู้จักสมาร์ทโฟน ไม่รู้จักแท็บเล็ต แม้จะมีแนวคิดที่ชวนให้รู้สึกใกล้เคียงอยู่บ้างก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกันยุคของพระองค์ก็ได้เห็นถึงการเริ่มต้นของเมตาเวิร์ส

เทคโนโลยี ควีนเอลิซาเบธ

ในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงพระราชสมภพอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1926 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกับการตั้งไข่ของเทคโนโลยีโทรทัศน์ อันที่จริงควรต้องกล่าวว่า คงเป็นเรื่องยากไม่น้อยที่จะระบุให้แน่ชัดลงไปว่าใครพัฒนาโทรทัศน์เป็นคนแรก เพราะในห้วงเวลานั้น มีนักวิทยาศาสตร์ และนักประดิษฐ์จำนวนมากให้ความสนใจที่จะผลิตโทรทัศน์ขึ้นมา อย่างไรก็ดี ในเวลาอีกไม่ถึง 20 ปีให้หลัง โทรทัศน์ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในแทบทุกครัวเรือน รวมถึงพสกนิกรของพระองค์ก็มีโอกาสได้รับชมพิธีการสำคัญ รวมถึงพิธีการราชาภิเษกของพระองค์ ผ่านสิ่งที่เรียกว่า “โทรทัศน์” นี่เอง