อังกฤษเพิ่มมาตรการรับ นทท.จีน อีกชาติ ขณะองค์การอนามัยโ […]